پایه رومیزی

پایه دوبازویی

محافظ صفحه تلویزیون (تایوانی)

پایه تک بازویی

پایه ایستاده چرخدار _ ترولی

پایه دیواری ساده (15 درجه متحرک)

پایه سقفی تلویزیون

arrowبرگشت به بالا